Privacy- en cookieverklaring Reviewen.nl

Laatst aangepast op 19 september 2021

Jouw privacy is voor Reviewen.nl, onderdeel van SquidWeb, van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij doen met informatie die wij over jou te weten komen die wij verkrijgen via onze dienst Reviewen.nl. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van de bij ons verwerkte persoonsgegevens van jou.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken.

Recensies of ervaringen plaatsen

Reviewen.nl exploiteert een open platform dat het mogelijk maakt om recensies en ervaringen te plaatsen over bedrijven. Ook is het mogelijk om je te registreren. Hiermee ga je akkoord met de gebruikersvoorwaarden. Je moet informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account voor jou aan, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Om een account aan te maken vragen wij van jou de volgende gegevens:

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam
 • Woonplaats
 • Land waarin je woont
 • Geslacht
 • Geboortedatum

Deze gegevens hebben wij nodig vanwege om jouw account te maken. Wij bewaren deze informatie, zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen op de website en zodat wij je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. Je kunt via de instellingen van jouw account de informatie aanpassen wanneer je dat wilt.

Om een recensie of ervaring te plaatsen is een gebruikersaccount niet vereist, maar door een gebruikersaccount aan te maken is het wel mogelijk om reviews later aan te passen. Bij het plaatsen van een recensie of ervaring vragen wij jou de volgende informatie in te vullen:

 • Een beoordeling van het bedrijf gebaseerd op een schaal van 1 tot 5 sterren.
 • Een korte omschrijving van de ervaring.
 • Een volledige review.
 • Jouw voornaam.
 • Jouw e-mailadres.

Wij bewaren jouw gegevens tot je het account opheft. Als een account opgeheven wordt verwijderen wij jouw gegevens of maken wij deze anoniem tenzij wij wettelijk verplicht zijn om gegevens langer te bewaren. De door jou geplaatste recensie of ervaring worden niet verwijderd als jij je account opheft.

SquidWeb verlangt daarnaast van jou een aankoopbewijs dat aantoont dat jouw ervaring echt is, zoals bijvoorbeeld een factuur of een referentienummer. Daarom vragen wij tijdens het plaatsen van een review om een besteldatum of ordernummer.

Om een geplaatste review of recensie aan te passen, is een account vereist.

Wij verwerken de bovengenoemde gegevens op basis van de overeenkomst die wij met jou aangaan. Voordat een recensie of ervaring geplaatst wordt, dienen de gebruiksvoorwaarden geaccepteerd te worden. Nadat jij een recensie of ervaring plaatst via Reviewen.nl wordt naar jouw e-mailadres een bevestiging daarvan verstuurd.

Wat zien anderen als jij een recensie of ervaring hebt geplaatst?

Als jij een recensie of ervaring plaatst, wordt deze gepubliceerd via Reviewen.nl. Andere websitebezoekers kunnen jouw geschreven recensie of ervaring lezen en krijgen inzage in de volgende gegevens:

 • Voornaam
 • Het aantal gegeven sterren
 • De korte omschrijving van de ervaring
 • De volledige recensie of ervaring
 • Het land waar je woont, indien opgegeven
 • Je geslacht, indien opgegeven
 • De leeftijdsgroep waarin je valt, indien de geboortedatum is opgegeven

Contactformulier

Via het contactformulier op onze website is het mogelijk om een vragen stellen of aanvragen te doen. Hiervoor vragen wij van jou de volgende gegevens achter te laten zodat wij vervolgens contact met jou op te kunnen nemen:

 • E-mailadres.
 • Voor- en achternaam.

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat we jouw vraag hebben beantwoord of jouw aanvraag hebben behandeld en drie maanden daarna. Zo kunnen wij bij eventuele vervolgvragen de informatie er nog makkelijk bij pakken.

Verzenden van nieuwsbrieven

Verzenden van nieuwsbrieven Alleen met jouw toestemming word je toegevoegd aan de lijst van abonnees van onze nieuwsbrief. In de nieuwsbrief lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. De nieuwsbrief wordt maandelijks per e-mail verstuurd door het volgende e-mailadres [email protected].

Indien je toegevoegd wenst te worden aan de lijst van abonnees kun jij je hiervoor aanmelden via onze website. Wij hebben voor jouw aanmelding de volgende gegevens nodig:

 • Jouw voornaam.
 • E-mailadres.

Je kan je op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat namelijk een afmeldlink. Wij bewaren deze informatie tot drie maanden nadat jij je hebt afgemeld als abonnee voor de nieuwsbrief.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren (zoals onze hostingdienstverlener), geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies

Reviewen.nl maakt gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar wij kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige functionaliteiten van onze dienst werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees voor meer informatie de privacyverklaring van deze bedrijven.

Naam cookie Aanbieder Doel Vervaltermijn Type Functie
_ga Google Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar HTTP cookie Analytisch

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om jouw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer jouw persoonsgegevens invoert.

Jouw rechten

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen.
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben.
 • Het laten corrigeren van fouten.
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij.
 • Intrekken van toestemming.
 • Een bepaalde verwerking beperken.
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Wil je gebruikmaken van een van jouw rechten, neem dan contact op met ons via de onderstaande contactmogelijkheden. Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als je een klacht in wilt dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je een e-mail sturen naar het onderstaande e-mailadres. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/behandeling-van-klachten-door-de-ap.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

Als je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact op via onderstaande kanalen.

Contactgegevens:
Reviewen.nl is een handelsnaam van SquidWeb
Paxtonstraat 3N Unit A2654
8013RP Zwolle
E-mailadres: [email protected]
KvK nummer: 01134675